در طرح و تنوع زیاد 

تولید ایران

متریال نخ وارداتی

ضخامت تولید از 8 میلیمتر الی 60 میلیمتر

ابعاد رول عرض 2 متر و 310 سانتیمتر وطول رول 20 الی 25 متر

سفارش حداقل 3 متر مربع