کاغذ دیواری ها

انواع کاغذ دیواری ها

کاغذ دیواری بدون وینیل

کاغذ دیواری نانوون

کاغذ دیواری وینیل دار

ابعاد استاندارد

عرض 53 سانتیمتر ارتفاع 10.5 متر

ابعاد کاغذ دیواری کره ای

عرض 70 و 105 سانتیمتر ارتفاع 10 الی 16 متر

ابعاد تعدادی از کاغذ دیواری اروپایی

عرض 85 ارتفاع 10.5 متر

مشخصات:

نانوون و وینیل دار قابل شستشو و مقا وت در برابر آب

وینیل دار در 3 نمونه تولید میگردد:

مقاومت در برابر آب،قابل شستشو،کاملا قابل شستشو

در وزن های رول 240 گرمی الی 600 گرمی